Školení trenérů

Školení trenérů

08. 04. 2017

Sešlo se nás cca 25 a pod vedením Michala Turoně jsme se nejdříve vydali do školních lavic (celá akce probíhala na ZŠ ve Vinoři u Prahy). Tam nás čekala teorie. Od historie, přes teorii sestavení a vedení tréninkové jednotky až po zdravovědu.

Poté jsme se převlíkli a upalovali do tělocvičny. Program probíhal trochu schizofrenicky (v tom nejlepším slova smyslu). A proč toto pojmenování? Zkrátka jsme chvíli byli za malé děti, účastníky tréninku. A hned potom jsme "přehodili" a stali se z nás trenéři, kteří měli ostatní frekventanty naučit jednotlivý úder, techniku, taktiku. 

Druhý den jsme se rozdělili do skupin a každá z těchto skupin měla sestavit 20 minutovou tréninkovou jednotku se zaměřením vždy na jeden úder nebo techniku. Poté, co jsme si vše připravili, zkusili a natrénovali, vydali jsme se jako trenéři učit to ostatní skupiny. Vlastně jsme všichni učili všechny :) Poměrně dobrá zkušenost. A to byly také zkoušky. 

A co na závěr? Asi nejtěžší pro mně bylo "přepnout" se v tom, že tam nejsem proto, abych se naučil nějaký úder nebo techniku, ale abych se naučil vést trénink. 

Martin Doubek