Stopovací výlet a projíždka na koních

Stopovací výlet a projíždka na koních

04. 06. 2017

V neděli 4. června jsme si domluvili program na ranči SEN ve Velkých Bílovicích. Cílem celého našeho pochodu z Kobylí do Bílovic měla být projížďka na koních, ale to až na úplný závěr. Přátelé z Velkých Pavlovic nám nabídli, že nás provedou a připraví pro nás i pochodovou hru. Jirka Huslík naplánoval veškerou dopravu, trasu výletu i spoustu pestrých her a šifer na zpestření naší procházky. Děti i jejich rodiče si tak mohli ověřit svoji znalost šifer, značek v mapách, zvířecích stop, ale také svoji pozornost, šikovnost a spolupráci v týmu. Po cestě nás kromě hledání zpráv a plnění úkolů čekala prohlídka národopisného muzea v Kobylí, návštěva cukrárny, shlédnutí 8 řad raritních vinným sklepů a klid mezi vinohrady. Těsně před příchodem na ranč nás zastihla bouřka, nicméně nakonec se počasí umoudřilo, a tak nám nic nebránilo pokračovat podle našeho harmonogramu. Nejdříve jsme byli pozváni na prohlídku stájí s vyzkoušením hřebelcování koníků a čištění kopyt. Děti si oblíbily i roztomilá koťátka. Nakonec se dostalo i na samotnou projížďku, na kterou se těšily hlavně děti, ale i několik rodičů. Na ranči měli asi 10 koní, nám osedlali většího poníka a jednoho velkého koně. Po projížďce jsme si opekli špekáčky a rodiče hráčů z Velkých Pavlovic nás odvezli do Podivína, odkud nám jel přímý vlak do Brna. 

Velké díky patří Jirkovi a Janě Huslíkovým, rodičům za doprovod a v neposlední řadě také všem řidičům z Pavlovic, kteří nás svezli hned dvakrát. Děkujeme především za záchranu, když nám při přestupu ujela lokálka! Pavlovičtí neváhali ani minutu a zorganizovali záchrannou akci a všechny nás během mžiku převezli. Výlet přinesl řadu dobrodružství, na která budeme vzpomínat.