Dotace od MŠMT

Dotace od MŠMT

10. 08. 2017

Na základě žádosti obdržel klub Badminton Sharks Brno dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 93 tis. Kč. Tato částka bude přednostně určená na pronájmy hal. Díky ušetření finančních prostředků bude i menším hráčům podpořen nákup a výroba nových klubových dresů.