Ustavující valná hromada

Ustavující valná hromada

12. 03. 2014

Program:

Začali bychom ve čtvrtek hned po treninku tzn. kolem sedmé hodiny a snad by vše nemělo trvat více než hodinku.

1. Rekapitulace zakládajících členů BS Brno (na základě přihlášek dosavadních členů)
2. Schválení případných nových členů
3. Zpráva přípravného výboru
4. Schválení jednacího řádu a volebního řádu
5. Schválení změn stanov (pro případ uplatněných návrhů změn stanov)
6. Volba předsedy
7. Volba výkonného výboru
8. Diskuse
9. Usnesení z VH