Michael Bauer

Vzdělání: IV. trenérská třída, trenérský seminář mini-badminton
Trenérská praxe: vedení tréninků přípravky a závodních skupin
Poslání v klubu: předávat svůj elán, vést mladší hráče k disciplíně a vybojovat postup v dospělých
Motto: Když se dítě učí chodit a spadne 50 krát za sebou, nikdy si nepomyslí "možná to není nic pro mě ?"