Daniel Paseka

 

Vzdělání: IV. trenérská třída
Trenérská praxe: 3 roky trénování dětí
Poslání v klubu: Předávat zkušenosti mladším hráčům a jít jim příkladem.
Motto:   "co bolí to roste - nebuďme líní"