Tomáš Voves

Vzdělání: Trenér II. třídy (ČBaS), Coach Level One (BWF), Badminton Europe Summer School v Dánsku 2014, trenérská školení ČBaS, školení para-badmintonu v Irsku (Badminton Europe), stáž v Japonsku (Japanese Para-Badminton Federation), Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ (FSpS MU)
Trenérská praxe: 13 let trénování dětí, 6. rokem profesionální trenér, hlavní trenér na campu v Lotyšsku 2017, asistentování trenérům z Malajsie, Španělska a Číny
Poslání v klubu: Naučit děti nejkrásnějšímu sportu na světě a v neposlední řadě je vést ke slušnosti, disciplíně a zdravému sebevědomí.
Motto: 
"Věz, že nejsi nikdy poražen, dokud si to sám nemyslíš, a nebudeš-li si to myslet, nemůžeš nikdy podlehnout!".