Jan Fuchs

Vzdělání: IV. trenérská třída
Poslání v klubu: Pravidelné vedení hráčů na turnajích a fotografování akcí. Zásadní pomoc s vedením webu.